Instalacja fotowoltaiczna na dachu z blachy jest jedną z najprostszych do wykonania - można ją zamontować na mostkach lub szynach montażowych. Instalację należy odsunąć od instalacji odgromowej (jeżeli istnieje) oraz od krawędzi dachu na odległość minimum 30 cm.

Przedstawiana instalacja wykonana jest na szynach montażowych. Profile montażowe mają rowki od góry i od spodu. Wkładamy uchwyty montażowe do blachy w jej dolnej części, w odległości nie większej niż 1 metr. Górna część profilu dostosowana jest do wsunięcia klem montażowych,  którymi przykręcane są panele fotowoltaiczne.

W instalacjach wykonanych na dachach z blachy, bardzo ważne jest dobrze wykonane uziemienie i wyrównanie potencjału paneli fotowoltaicznych oraz prawidłowy dobór zabezpieczeń - typ I+II.

Pod koniec montażu należy wykonać badania potwierdzające ciągłość obwodu ostatnich modułów z szyną główną wyrównania potencjału.

Kable fotowoltaiczne są odporne na działanie promieni UV. Nasza firma dodatkowo wszystkie kable, które nie są schowane pod panelami umieszcza w peszlach, które również są odporne na promieniowanie.

 

Cała instalacja została wykonana w 1 dzień.

Więcej zdjęć z realizacji