Trzecią instalacją wykonywaną w tym roku była instalacja na dachu z blachy skierowanym na południe i zachód, wykonana nie na listwach, tylko na mostkach montażowych.

Takie rozwiązanie to oszczędność materiału, ale konieczne było wykonanie dodatkowych pomiarów aby odpowiednio rozmieścić mostki.

Instalacja ta dodatkowo została wykonana z optymalizatorami mocy, aby maksymalnie wykorzystać moc paneli i różne nasłonecznienie dachu. Taki sposób montażu zalecany jest również przy instalacjach powyżej 10 kWp.

Koszt optymalizatorów mocy zwraca się poprzez zwiększenie produkcji pądu na dachach, które nie są skierowane na południe, a więc panele nie są równomiernie nasłonecznione.

Przy tym rodzaju montażu, pod panele należy zastosować specjalne podkładki, w celu zapewnienia dobrego przejścia zabezpieczeń odgromowych całej instalacji. Nieosłonięte przewody standardowo prowadzone są również w peszlach odpornych na promieniowanie UV.

Więcej zdjęć realizacji