Zdecydowana większość instalacji fotowoltaicznych w Polsce montowana jest na powierzchniach dachów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było obowiązujące dotychczas wyższe opodatkowanie paneli instalowanych poza dachem. W praktyce wyglądało to tak, że fotowoltaika zamontowana na dachu była objęta podatkiem w wysokości 8%, natomiast instalacja na gruncie  podatkiem w wysokości 23%. Skutecznie zniechęcało to inwestorów do wyboru gruntu jako miejsca montażu. W dniu 11 września 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie. Podatkiem w wysokości 8% będą objęte wszystkie instalacje fotowoltaiczne związane z budynkami o powierzchni nie większej niż 300m2, bez względu na miejsce montażu. W artykule przedstawiamy obiektywne wady i zalety lokalizowania instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

Zalety montażu paneli fotowoltaicznych na gruncie.

Montaż paneli na gruncie ma wbrew pozorom wiele zalet. Po zniknięciu bariery w postaci wyższego podatku taka lokalizacja może być częściej rozważana przez przyszłych prosumentów. Poniżej przedstawiamy kilka powodów przemawiających za montażem na gruncie.

Możliwość ustawienia pod odpowiednim kątem.  Panele zamontowane na gruncie można skierować dokładnie w kierunku południowym. Dzięki temu można osiągnąć większą efektywność z instalacji.

Łatwy dostęp. Panele fotowoltaiczne są praktycznie bezobsługowe i bardzo rzadko ulegają awariom. Zaleca się jednak by raz w roku, zostały umyte. Czyszczenie paneli na gruncie, w przeciwieństwie do tych na dachu nie wymaga angażowania wykwalifikowanej osoby. Jeżeli już dojdzie do jakiejś awarii, serwis na gruncie będzie także znacznie ułatwiony.

Brak ryzyka uszkodzenia dachu i konieczności przewiercania się pod kable. Przed montażem sprawdzeniu powinna zostać poddana konstrukcja dachu pod względem stanu technicznego i nośności. Jeżeli panele zostaną zamontowane na dachu niespełniającym odpowiednich wymogów może on ulec uszkodzeniom w wyniku obciążenia. Czasami montaż musi zostać poprzedzony wzmocnieniem konstrukcji dachu. Montując panele na gruncie, unikamy także problemu wykonywania przewiertów do przeprowadzenia kabli od instalacji.

Większa powierzchnia do dyspozycji. W przypadku dachu ilość miejsca jest ograniczona przez konstrukcję dachu, usytuowanie w stosunku do nasłonecznienia, ułożenie elementów wystających takich jak kominy czy wywietrzniki. Instalacje zlokalizowane na gruncie nie mają takich ograniczeń, do dyspozycji zazwyczaj jest dowolna powierzchnia, co pozwala na optymalne ustawienie paneli i uzyskanie optymalnej efektywności.  

Wady instalacji fotowoltaiki na gruncie.

Większy koszt montażu. Cena montażu będzie nieznacznie wyższa niż na dachu skośnym. Wynika to  z konieczności zastosowania bardziej rozbudowanej konstrukcji tj. stalowych podpór, które ustawiają panele pod odpowiednim kątem. Dodatkowo dochodzą koszty związane z materiałami potrzebnymi do montażu np. cement i robocizną.

Ryzyko zacienienia. Ponieważ cała instalacja znajduje się niżej, większe jest ryzyko zacienienia poprzez istniejące budynki czy drzewa. W niektórych sytuacjach, przy ograniczonej przestrzeni, zacienienie może wykluczać montaż na gruncie.

Ingerencja w przestrzeń mieszkalną. Instalacja na dachu ma taką przewagę, że nie zajmuje przestrzeni użytkowej. Natomiast dla niektórych problem mogą stanowić względy estetyczne i zajęcie przestrzeni przeznaczonej dotychczas na inne cele. Taki problem będzie dotyczył tylko domów usytuowanych na stosunkowo niewielkich działkach.