Sezon grzewczy za pasem, a dyskusje nad nowelizacją przepisów rozgorzały na dobre. Wprowadzona nowelizacja Ustawy, dotyczącej ochrony środowiska ingeruje w sposób ogrzewania, wpływający na zanieczyszczenie powietrza. Politycy powiedzieli kategoryczne "Nie" wysoce emisyjnym kotłom na paliwo stałe, których od tej pory nie będzie można sprowadzać do Polski. Po zmianie przepisów w 2017 r. kiedy w ramach nowelizacji wprowadzono wymogi, dotyczące możliwości dystrybucji pieców na paliwo stałe, nie udało się uniknąć nieuczciwych praktyk. Handlowcy znajdowali obejście wymogów, dokonując sprzedaży kotłów jako urządzeń np. do grzania wody użytkowej. Czy przepisy wprowadzają obowiązek przyłączenia się do sieci ciepłowniczej?

Obowiązki, wynikające z nowelizacji przepisów

Podłączenie do sieci ciepłowniczej będzie konieczne wtedy, gdy techniczne warunki umożliwiają uzyskanie dostępu do tegoż źródła ciepła. Sytuacja przedstawia się najgorzej w małych miejscowościach, gdzie większość budynków ogrzewana jest przez kotły na paliwo stałe, niesprawdzone pod względem emisyjności. Według propozycji pana Jacka Szymczaka, prezesa Polskiej Izby Ciepłownictwo Polskie (IGCP) rozwiązaniem problemu z dostosowaniem się do nowych przepisów może stać się dofinansowanie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Przepisy nie obejmują koniecznością przyłączenia do sieci ciepłowniczej właścicieli nieruchomości, którzy posiadają źródło bezemisyjne np. na prąd lub odnawialne źródła energii. Zastosowanie nowoczesnego ogrzewania w postaci folii grzejnych będzie idealnym rozwiązaniem pozwalającym na tanie i komfortowe ogrzewanie domów. Zamontowanie instalacji fotowoltaicznej zapewni darmowy prąd do zasilania ogrzewania elektrycznego, które w wysokim stopniu pozytywnie wpływa na środowisko naturalne i ekosystem. Instalacja fotowoltaiczna, w połączeniu z ogrzewaniem budynku za pomocą folii grzejnych lub pomp ciepła zwalnia właściciela nieruchomości z konieczności podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Ogrzewanie elektryczne, poza sprzyjaniu ekosystemowi oraz czystości w domu (brak tłustego osadu, jaki pojawia się przy korzystaniu z gazu) jest coraz bardziej opłacalne. Korzystając z paneli fotowoltaicznych, produkujemy energię, na własne potrzeby a nadwyżkę przekazujemy do sieci i mamy rok czasu na jej wykorzystanie. Grzejąc elektrycznie, ogrzewamy ekonomicznie i ekologicznie. 

Kto skorzysta, a kogo dotkną nowe przepisy?

Stała stawka VAT w wysokości 8% zostanie ustalona dla mikroinstalacji OZE dla budownictwa do 300 m². Ujednolicona 8% stawka VAT pozwoli na montaż paneli słonecznych na gruncie lub garażu bez konieczności płacenia 23% VAT.
Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają w obieg kotły na paliwo stałe, zakwalifikowane powyżej piątej grupy emisyjnej, zostaną ukarani karą grzywny w wysokości do 5% zeszłorocznej kwoty przychodu, jednak nie mniejszą niż 10 tysięcy złotych.
Ekologiczne ogrzewanie, bazujące na nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązaniach, jak folie grzejne nie będą warunkowały konieczności zmiany oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej.
Dla nowobudowanych domów pojawi się konieczność zawarcia informacji architekta, dotycząca możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Stanie się ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.
Czekamy na wejście nowych przepisów w życie co powinno zmniejszyć smog w małych miejscowościach.