Akcja "Mój prąd" ma na celu pomóc gospodarstwom domowym oszczędzić na rachunkach za prąd, a także zadbać o lepszy stan środowiska, tym samym realizując zobowiązania klimatyczne wobec Unii Europejskiej. Państwo przeznaczy na ten cel 1 mld złotych, co oznacza, że panele fotowoltaiczne z dofinansowaniem rządowym będzie mogło założyć minimum 200 tysięcy prosumentów. Wnioski o dopłatę można pobierać już od 27. sierpnia.

W ramach akcji "Mój prąd" gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o dofinansowanie, sięgające 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Co więcej, pozostałą kwotę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odebrać za nią zwrot podatku, na co pozwala nowelizacja ustawy o PIT. Łącznie realizacja całego programu pozwoli na stworzenie instalacji o mocy około 1,2 tysięcy MW. Energia słoneczna to ogromna oszczędność dla konsumentów i wielka ulga dla środowiska, dlatego państwo ma nadzieję, że akcja "Mój prąd" stanie się impulsem do dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w oparciu o panele słoneczne i panele fotowoltaiczne. 

 

W celu uzyskania dofinansowania instalacji fotowoltaicznej należy pobrać odpowiedni wniosek, dostępny na stronach ME, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz MŚ, a następnie wypełnić go, podając dane adresowe i numer konta. Do tego dokumentu konieczne jest dołączenie faktury świadczącej o poniesionych kosztach inwestycji, dowodu zapłaty i zaświadczenia z zakładu energetycznego o przyłączeniu gospodarstwa do systemu prosumenckiego, czyli produkowania i konsumowania energii elektrycznej. Komplet dokumentów przesyłamy do NFOŚiGW, a na przelew przyznanych środków na nasze konto wystarczy poczekać kilka dni. 

Obecnie w kraju działa 85 tysięcy prosumentów, którzy produkują czystą energię, jednocześnie oszczędzając na rachunkach za prąd i przyczyniając się do oczyszczenia środowiska. Akcja "Mój prąd" ma podnieść tę liczbę o kolejne 200 tysięcy, dopełniając program antysmogowy "Czyste powietrze", którego celem jest sprostanie wyzwaniom polityki klimatycznej.